nieuws

Het politieke antwoord op onze Vredesweekcampagne

De Vredesweek 2019 roept de nieuwe federale regering op om te investeren in een nieuw vredesklimaat: een ambitieuze vredespolitiek die de grondoorzaken van gewapend conflict aanpakt en bescherming biedt aan burgers in conflictgebieden. Het is immers eenvoudig: wie vrede wil, moet ook willen investeren in vrede. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we ze ook een echt budget geven.

Pax Christi vroegen de verschillende politieke partijen naar hun standpunt over onze politieke eisen in het kader van de Vlaamse Vredesweek. We stelden ze volgende vragen:

  • Moet de volgende federale regering meer budget vrijmaken voor vredesopbouw en maatschappijopbouw?
  • Moet de volgende federale regering meer middelen ter beschikken stellen aan VN-vredesoperaties?

 Lieselotte Thys - Open Vld

Greet Daems - PVDA

Wouter De Vriendt - Groen

Yasmine Kherbache - sp.a

partners