nieuws

De 30ste Vredesweek komt eraan!

Van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, tot en met de 2 oktober 2019, de Internationale Dag van de Geweldloosheid, vindt de 30ste Vlaamse Vredesweek plaats. Een jubileumeditie dus, één die niet ongemerkt zal voorbijgaan.

De campagne richt zich dit jaar op een essentiële pijler van een duurzaam vredesbeleid: investeren in vrede, figuurlijk én letterlijk. Dat is vandaag de dag geen overbodige luxe.

We grijpen een politiek momentum aan om die oproep vandaag te doen: België zetelt namelijk sinds januari 2019 voor twee jaar in de VN-Veiligheidsraad, het orgaan dat bij uitstek instaat voor de handhaving van internationale veiligheid en vrede. Om die zetel te bekomen voerden de Belgische diplomaten intensief campagne onder het motto ‘Consensus smeden, bouwen aan vrede’. De Vredesweek wijst de Belgische beleidsmakers op hun verantwoordelijkheid om dit motto waar te maken, en verduidelijkt de betekenis ervan voor een breed publiek.

We willen niets liever dan dat België woord houdt. Maar wil ons land zich opwerpen als vredesopbouwer, dan moet het hier ook de nodige middelen voor uittrekken. En daar wringt nu net het schoentje. Het budget Vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken en de bijdrage van ons land aan het VN-Fonds voor Vredesopbouw zijn bijzonder bescheiden. Daar willen we met deze campagne verandering in brengen. Na de verkiezingsbeloftes eisen we ook politieke verantwoordelijkheid.

‘Bouwen aan vrede: mag het wat m€€r zijn?’, zo luidt de slogan van de Vredesweek 2019. We dragen deze oproep om meer te investeren in vrede uit samen met een dertigtal partners. Maar ook u roepen we op om deel te nemen. Kom naar één van de talrijke activititeiten en onderneem actie. Ontdek er alles over hier op de Vredesweek-website!

partners