nieuws

Mag het wat m€€r zijn?

De nieuwe federale regering moet investeren in een nieuw vredesklimaat: een ambitieuze vredespolitiek die de grondoorzaken van gewapend conflict aanpakt en bescherming biedt aan burgers in conflictgebieden.

Het is eenvoudig: wie vrede wil, moet ook willen investeren in vrede. Als we vrede een echte kans willen geven, moeten we ze ook een echt budget geven.

De Vlaamse Vredesweek 2019 roept daarom de nieuwe federale regering op om de volgende maatregelen te nemen:

INVESTEER IN VREDES- EN MAATSCHAPPIJOPBOUW

Verhoog de Belgische financiële bijdrage aan het VN-vredesopbouwfonds en het budget vredesopbouw van de FOD Buitenlandse Zaken. Verzeker dat het toekomstige federale regeerakkoord (2019-2024) concrete en substantiële engagementen bevat inzake extra investeringen in vredesopbouw en maatschappijopbouw.

ZORG VOOR EFFICIËNTE VN-VREDESOPERATIES

Verhoog de Belgische bijdrage aan VN-vredesoperaties. IJver als lid van de VN-Veiligheidsraad voor doelgerichte en efficiënte mandaten van VN-vredesoperaties, die gebaseerd zijn op de concrete noden van de lokale burgerbevolking.

LAAT DE STEM VAN HET TERREIN HOREN

Verzeker dat lokale mensenrechtenactivisten en vertegenwoordigers van de lokale burgermaatschappij uit een specifieke conflictzone regelmatig gehoord worden bij het nemen van beslissingen op het niveau van de VN-Veiligheidsraad.

 

Lees meer over deze eisen in het campagnedossier. 

Campagnedossier

Ondersteun deze eisen!

Doe mee aan onze Vouwen voor Vrede actie en kom naar één van de talrijke activiteiten tijdens de Vredesweek

 

 

 

partners