Campagne

– Nieuwe volledige campagnewebsite online vanaf 17 juni met educatief materiaal, politiek dossier, agenda, petitie en veel meer –

Intro …

Al meer dan 20 jaar is het onveilig in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Af en toe escaleert de situatie tot een open oorlog.  De bevolking in Oost-Congo wil eindelijk in vrede leven. Zonder het geweld van rebellengroepen.

Daarom vragen Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen aandacht voor de ontwapening van rebellen en hun re-integratie in de maatschappij.

Ook vandaag nog terroriseren tientallen rebellengroepen gebieden in Oost-Congo. Onder meer het gebrek aan Congolees staatsgezag in deze regio, illegale ontginning van natuurlijke rijkdommen en de uitzichtloze toekomst voor vele jongeren vormen een belangrijke voedingsbodem voor rebellengroepen.

Rebellengroepen zorgen in periodes van verkiezingen voor nog meer onveiligheid. Dat werd duidelijk tijdens de twee vorige verkiezingen, in 2006 en 2011, die uiteindelijk leidden tot meer geweld in Oost-Congo. Congo organiseert normaal gezien eind 2016 verkiezingen. Die mogen niet opnieuw in geweld uitmonden. Daarom is het nu meer dan ooit nodig om de rebellen in Oost-Congo te ontwapenen.

 Ontwapenen en Re-integreren

In 2002 ondertekenden Congolese partijen een belangrijk vredesakkoord. Daarna zette de Congolese overheid, met de steun van de Verenigde Naties en internationale partners zoals België, een ontwapenings- en re-integratieprogramma op. Dat proces kende tekortkomingen.

Niet alle rebellengroepen werden ontwapend. Zij die er toch voor kozen om hun wapens in te leveren, kregen vaak geen aangepaste opleiding of  werk en een inkomen. Bovendien vormt het stigma dat op hen ligt een hindernis voor hun re-integratie. Sommige gewezen rebellen grijpen daarom terug naar de wapens. Samenwerken met plaatselijke organisaties in deze programma’s is een must. Zij kennen namelijk de sociale en culturele leefomgeving.

 

Samen bouwen aan vrede!

Ondanks alles laten veel mensen in de regio de hoop niet varen. Zij bouwen elke dag aan vrede. Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen werken hieraan mee, in nauwe samenwerking met lokale partners. Deze partners hebben projecten die inzetten op ontwapening en re-integratie van gewezen rebellen, met goede resultaten. Zij illustreren dat concrete geweldloze stappen kunnen leiden naar duurzame vrede.

Ook jij kan meebouwen aan vrede door onze acties tijdens de campagne en de oproep aan de politici te ondersteunen.

 Oproep aan Belgische en Europese politici

Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen roepen België en de Europese Unie op om de ontwapening van rebellengroepen in Oost-Congo hoog op de politieke agenda te zetten. Ook een duurzame re-integratie van vroegere rebellen in de samenleving is een essentiële stap voor het welslagen van het vredes- én het verkiezingsproces in de Democratische Republiek Congo.

Naast de ontwapening en de re-integratie blijft de hervorming van leger en politie broodnodig. Die hervorming moet alle inwoners veiligheid bieden. Voorts moet er een eerlijke, onafhankelijke rechtspraak komen. Want oorlogsmisdaden mogen niet ongestraft blijven. Ook de illegale handel in wapens en natuurlijke rijkdommen moet dringend aangepakt worden.

 Daarom voeren Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen, in samenwerking met een resem andere sociale organisaties en Noord-Zuidbewegingen, campagne met de slogan “Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo.”.

Deze campagne wordt gelanceerd tijdens de Vredesweek van 21 september tot 2 oktober 2015.

Ontdek hier de uitgebreide campagnetekst.

campagnebeeld zonder slogan